Project information

Digitalizace rukopisů skladeb Leoše Janáčka, skladatelových koncertních a divadelních programů a třídních knih varhanické školy uložených v Archivu Leoše Janáčka Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea

Project Identification
NLJ 2019 - 22
Project Period
4/2019 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Nadation/Found - National
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je další etapa digitalizace hudebního a literárního odkazu Leoše Janáčka uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, která navazuje na dlouhodobý proces postupné digitalizace fondu probíhající v letech 2007-2014. Řešitelem projektu je Ústav hudební vědy FF MU ve spolupráci s Moravským zemským muzeem.