Project information

Project information
Vývoj technicko-ekonomických scénářů pro transformaci českého teplárenství

Investor logo
Project Identification
TK03010086
Project Period
7/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
EGÚ Brno, a.s.

Cílem projektu je nezávislá analýza českého teplárenství, detailně mapující současný stav a vytvářející technicko-ekonomické scénáře pro jeho transformaci. Dílčím cílem projektu je zpracovat: metodiku hodnocení míry ohrožení soustavy CZT (V1), mapu teplárenských lokalit (V2), a databázi českého teplárenství (V3). Důraz je přitom kladen na tři hlavní aspekty: environmentální požadavky, ekonomickou udržitelnost a sociální únosnost. Projekt tak reaguje na současný vývoj v sektoru teplárenství a řešená témata. Výstupů bude dosazeno skrze: vytvoření kritérií k mapování současného stavu CZT (vedoucí k V3 a vstup pro V1 a V2), na základě toho vytvoření možných scénářů pro vývoj CZT v jednotlivých lokalitách (s V3 povede k V2), určení vhodných opatření, stanovení doporučení a vytvoření V1.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No. 1 – No poverty Sustainable Development Goal No. 2 – Zero hunger Sustainable Development Goal No. 3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No. 7 – Affordable and clean energy Sustainable Development Goal No. 8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No. 9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No. 10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No. 11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No. 12 – Responsible consumption and production Sustainable Development Goal No. 13 – Climate action Sustainable Development Goal No. 15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info