Project information

Vývoj technicko-ekonomických scénářů pro transformaci českého teplárenství

Investor logo
Project Identification
TK03010086
Project Period
7/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
EGÚ Brno, a.s.

Cílem projektu je nezávislá analýza českého teplárenství, detailně mapující současný stav a vytvářející technicko-ekonomické scénáře pro jeho transformaci. Dílčím cílem projektu je zpracovat: metodiku hodnocení míry ohrožení soustavy CZT (V1), mapu teplárenských lokalit (V2), a databázi českého teplárenství (V3). Důraz je přitom kladen na tři hlavní aspekty: environmentální požadavky, ekonomickou udržitelnost a sociální únosnost. Projekt tak reaguje na současný vývoj v sektoru teplárenství a řešená témata. Výstupů bude dosazeno skrze: vytvoření kritérií k mapování současného stavu CZT (vedoucí k V3 a vstup pro V1 a V2), na základě toho vytvoření možných scénářů pro vývoj CZT v jednotlivých lokalitách (s V3 povede k V2), určení vhodných opatření, stanovení doporučení a vytvoření V1.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info