Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj technicko-ekonomických scénářů pro transformaci českého teplárenství

Logo poskytovatele
Kód projektu
TK03010086
Období řešení
7/2020 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
EGÚ Brno, a.s.

Cílem projektu je nezávislá analýza českého teplárenství, detailně mapující současný stav a vytvářející technicko-ekonomické scénáře pro jeho transformaci. Dílčím cílem projektu je zpracovat: metodiku hodnocení míry ohrožení soustavy CZT (V1), mapu teplárenských lokalit (V2), a databázi českého teplárenství (V3). Důraz je přitom kladen na tři hlavní aspekty: environmentální požadavky, ekonomickou udržitelnost a sociální únosnost. Projekt tak reaguje na současný vývoj v sektoru teplárenství a řešená témata. Výstupů bude dosazeno skrze: vytvoření kritérií k mapování současného stavu CZT (vedoucí k V3 a vstup pro V1 a V2), na základě toho vytvoření možných scénářů pro vývoj CZT v jednotlivých lokalitách (s V3 povede k V2), určení vhodných opatření, stanovení doporučení a vytvoření V1.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č. 1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č. 2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č. 3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č. 7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č. 8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č. 9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č. 10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č. 11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č. 12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č. 13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č. 15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info