Project information

Hudba, která spojuje (HUSPO)

Investor logo
Project Identification
KPF-02-181
Project Period
7/2020 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
Donau Universität Krems

Masarykova univerzita (MU) vnímá rozvoj celoživotního vzdělávání (CŽV) jako velice přínosný. Je si vědoma důležitosti dalšího vývoje CŽV, a to nejen v národním měřítku. Proto maximálně podporuje snahy o navázání a udržení spolupráce se zahraničními partnery. Jedním ze zahraničních partnerů MU je Dunajská univerzita v Kremži (DUK), která je zaměřena na právě na oblast vzdělávání dospělých. V návaznosti na aktivity nedávno ukončeného projekt MU a DUK vyvstala otázka možnosti další spolupráce, tentokrát v oblasti hudby. Díky PA1 Kulatý stůl projektu Celoživotní vzdělávání bez hranic, KPF-02-082, měli zástupci MU možnost navštívit Centrum výzkumu aplikované hudby na Katedře uměleckých a kulturních studií DUK a klášter Göttweig. Možnost vidět archiválie z oblasti hudby, které nejsou běžně dostupné, přivedla akademiky MU a DUK na myšlenku spolupráce na projektu, který by se zaměřil na vztahy v oblasti hudební kultury v Rakousku a v Českých zemích v 18. až 20. století. Záměrem bylo rozšíření povědomí o bohatosti kulturní historie obou, v historii tak úzce spojených národů, právě v oblasti hudby. Následovalo několik setkání odborníků obou univerzit a výsledkem je řada aktivit, jejichž cílem je představit provázanost obou národů z poněkud jiného pohledu. Realizaci plánovaných aktivit bude předcházet badatelská činnost odborníků, která bude zahrnovat studium archivních zdrojů, hudebních děl, formujících společné kulturní zázemí; analýzu a zhodnocení kompozičních kvalit v komparaci s dobovými standardy; přípravu notového záznamu; přípravu interpretačního uchopení repertoáru a následnou interpretaci vybraných skladeb na koncertech v Kremži, v Telči a v Brně. Možnost získat nové, případně rozšířit si stávající znalosti z této oblasti budou moci zájemci z obou zemí na plánovaných přednáškách, které proběhnou v Kremži a v Brně. Prezentovat budou odborníci na danou problematiku obou zemí, proto budou přednášky probíhat v českém i německém jazyce. Účastníci obdrží podpůrné podklady k prezentacím ve formě dvojjazyčné brožury. Účast na aktivitách projektu je určena všem zájemcům z Rakouska i z České republiky. Před ukončením projektu proběhne v Brně setkání partnerů projektu, na kterém budou zhodnoceny všechny projektové aktivity. Na všech aktivitách bude zajištěno tlumočení do obou jazyků.Tlumočení do obou jazyků je zajištěno po celou dobu trvání projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info