Project information
Vliv celkové elektromyostimulace (WB-EMS) a odporového tréninku na vybrané antropometrické charakteristiky, úroveň funkční zdatnosti a vybraných silových parametrů u osob ohrožených sarkopenií

Project Identification
MUNI/51/03/2020
Project Period
9/2020 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je porovnat účinek cílené celotělové elektromyostimulace (WB-EMS) a odporového tréninku u osob ohrožených sarkopenií na antropometrické charakteristiky (densita kostí, množství čisté svalové hmoty…), úroveň funkční zdatnosti a vybraných silových parametrů.
Ve studii budeme pracovat se skupinou 30 žen (60–65 let), které budou náhodným výběrem rozděleny do 2 experimentálních a 1 kontrolní skupiny. 1. skupina 10 osob se bude věnovat tréninku WB-EMS, u 2. skupiny bude aplikován odporový trénink a 3. skupina bude bez pravidelné pohybové aktivity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info