Project information
CZECH ONLINE - Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely (CZECH ONLINE)

Investor logo
Project Identification
2020-1-CZ01-KA203-078454
Project Period
9/2020 - 8/2023
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Language Centre
Cooperating Organization
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Česká a slovenská asociace jazykových center
Fachhochschule Burgenland GmbH
Formata v.o.s.

Projekt s názvem „CZECH ONLINE - Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely“ (anglicky CZECH ONLINE - Czech as a Foreign Language for Specific Purposes) je připravován primárně třemi vysokými školami – Masarykova univerzita (CZ), Fachhochschule Burgenland (AT) a Slezská univerzita v Katovicích (PL), které již v minulosti velmi úspěšně spolupracovaly na projektu CZKey – Online Platform for Learning Medical Czech.

Cílem projektu je vytvořit webový portál, který bude obsahovat jak moduly všeobecné češtiny (Úvod do studia češtiny a Všeobecná, každodenní čeština – A1/A2), tak moduly češtiny pro specifické účely: Čeština pro lékaře, Čeština pro právníky a Čeština pro obchodníky a ekonomy. Samostatným modulem je rovněž příprava výukových materiálů pro jazykový tandem. Webový portál bude určen pro samostudium češtiny zainteresovaných osob, u kterých je čeština jako cizí jazyk, a také bude využitelný pro výuku češtiny na všech stupních škol pro jakoukoliv úroveň jazyka.

Webový portál bude programovat specializovaná společnost Formata z České republiky. Šíření výstupů projektu a zajištění jejich využití v praxi má v kompetenci asociace CASAJC (Česká a slovenská asociace jazykových center), která se zaměřuje zejména na podporu výzkumu v oblasti jazykového vzdělávání na mezinárodní úrovni a na podporu spolupráce jazykových center napříč Evropou.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info