Project information

CZECH ONLINE - Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely (CZECH ONLINE)

Investor logo
Project Identification
2020-1-CZ01-KA203-078454
Project Period
9/2020 - 8/2023
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Language Centre
Cooperating Organization
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Česká a slovenská asociace jazykových center
Fachhochschule Burgenland GmbH
Formata v.o.s.

Projekt s názvem „CZECH ONLINE - Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely“ (anglicky CZECH ONLINE - Czech as a Foreign Language for Specific Purposes) je připravován primárně třemi vysokými školami – Masarykova univerzita (CZ), Fachhochschule Burgenland (AT) a Slezská univerzita v Katovicích (PL), které již v minulosti velmi úspěšně spolupracovaly na projektu CZKey – Online Platform for Learning Medical Czech.

Cílem projektu je vytvořit webový portál, který bude obsahovat jak moduly všeobecné češtiny (Úvod do studia češtiny a Všeobecná, každodenní čeština – A1/A2), tak moduly češtiny pro specifické účely: Čeština pro lékaře, Čeština pro právníky a Čeština pro obchodníky a ekonomy. Samostatným modulem je rovněž příprava výukových materiálů pro jazykový tandem. Webový portál bude určen pro samostudium češtiny zainteresovaných osob, u kterých je čeština jako cizí jazyk, a také bude využitelný pro výuku češtiny na všech stupních škol pro jakoukoliv úroveň jazyka.

Webový portál bude programovat specializovaná společnost Formata z České republiky. Šíření výstupů projektu a zajištění jejich využití v praxi má v kompetenci asociace CASAJC (Česká a slovenská asociace jazykových center), která se zaměřuje zejména na podporu výzkumu v oblasti jazykového vzdělávání na mezinárodní úrovni a na podporu spolupráce jazykových center napříč Evropou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info