Informace o projektu

CZECH ONLINE - Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely (CZECH ONLINE)

Logo poskytovatele
Kód projektu
2020-1-CZ01-KA203-078454
Období řešení
9/2020 - 8/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání
Spolupracující organizace
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Česká a slovenská asociace jazykových center
Fachhochschule Burgenland GmbH
Formata v.o.s.

Projekt s názvem „CZECH ONLINE - Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely“ (anglicky CZECH ONLINE - Czech as a Foreign Language for Specific Purposes) je připravován primárně třemi vysokými školami – Masarykova univerzita (CZ), Fachhochschule Burgenland (AT) a Slezská univerzita v Katovicích (PL), které již v minulosti velmi úspěšně spolupracovaly na projektu CZKey – Online Platform for Learning Medical Czech.

Cílem projektu je vytvořit webový portál, který bude obsahovat jak moduly všeobecné češtiny (Úvod do studia češtiny a Všeobecná, každodenní čeština – A1/A2), tak moduly češtiny pro specifické účely: Čeština pro lékaře, Čeština pro právníky a Čeština pro obchodníky a ekonomy. Samostatným modulem je rovněž příprava výukových materiálů pro jazykový tandem. Webový portál bude určen pro samostudium češtiny zainteresovaných osob, u kterých je čeština jako cizí jazyk, a také bude využitelný pro výuku češtiny na všech stupních škol pro jakoukoliv úroveň jazyka.

Webový portál bude programovat specializovaná společnost Formata z České republiky. Šíření výstupů projektu a zajištění jejich využití v praxi má v kompetenci asociace CASAJC (Česká a slovenská asociace jazykových center), která se zaměřuje zejména na podporu výzkumu v oblasti jazykového vzdělávání na mezinárodní úrovni a na podporu spolupráce jazykových center napříč Evropou.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info