Project information

Pokročilé 3D nádorové sféroidy pro terapeutický in vitro screening

Project Identification
MUNI/11/SUP/08/2020
Project Period
10/2020 - 9/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Trojdimenzionální (3D) buněčné kultury a metody jejich kultivace získávají v oblasti vývoje terapeutik stále větší pozornost. Předkládaný projekt si klade za cíl zavést na pracovišti 3D kultivační systémy a současně je srovnat s dvojdimenzionálními (2D) metodami kultivace buněk, a to co do buněčné proliferace, odpovědi na aplikaci terapeutik, tak také co do vlivu na migrační vlastnosti buněk a expresi kandidátních genů zapojených do procesu maligní transformace a metastazování. Vedle komerčních buněčných linií budou optimalizovány kultivační podmínky pro vytvoření sféroidů z primárních kultur. Ve srovnání s tradičními kultivačními metodami tak budou ustaveny precizní in vitro modely poskytující fyziologicky relevantnější informace s větší prediktivní hodnotou pro účely testování in vivo.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info