Informace o projektu

Pokročilé 3D nádorové sféroidy pro terapeutický in vitro screening

Kód projektu
MUNI/11/SUP/08/2020
Období řešení
10/2020 - 9/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Trojdimenzionální (3D) buněčné kultury a metody jejich kultivace získávají v oblasti vývoje terapeutik stále větší pozornost. Předkládaný projekt si klade za cíl zavést na pracovišti 3D kultivační systémy a současně je srovnat s dvojdimenzionálními (2D) metodami kultivace buněk, a to co do buněčné proliferace, odpovědi na aplikaci terapeutik, tak také co do vlivu na migrační vlastnosti buněk a expresi kandidátních genů zapojených do procesu maligní transformace a metastazování. Vedle komerčních buněčných linií budou optimalizovány kultivační podmínky pro vytvoření sféroidů z primárních kultur. Ve srovnání s tradičními kultivačními metodami tak budou ustaveny precizní in vitro modely poskytující fyziologicky relevantnější informace s větší prediktivní hodnotou pro účely testování in vivo.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info