Project information

Inovace a rozvoj laboratoří pro výuku analytické chemie

Project Identification
FRVS/537/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je orientován na výraznou inovaci všech laboratorních cvičení z analytické chemie v rámci bakalářských studijních programů Chemie, Biochemie, Aplikovaná biochemie a Biologie a magisterského studijního programu Chemie. Inovace laboratorních cvičení bude provedena tak, aby sledovala moderní trendy ve výuce analytické chemie z hlediska její interdisciplinárnosti s ostatními přírodovědnými obory, jejího posunu k instrumentálním metodám a důrazu na generování a zpracování analytického signálu chemometrickými metodami. Všechna laboratorní cvičení budou reorganizována tak, aby se optimalizovala jejich vzájemná návaznost a zvýšila se jejich provázanost s teoretickou výukou analytické chemie (přednášky, semináře).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info