Project information

Transdisciplinary Digital Education in Data-Driven Management: Innovative, Sustainable and Inclusive Approaches to Support StartUps and Small and Medium-Sized Enterprises in Europe (DDM4SME)

Investor logo
Project Identification
2020-1-AT01-KA203-078134
Project Period
11/2020 - 8/2023
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Georg-August-Universität Göttingen
Donau Universität Krems
Kazimieras Simonavicius University (KSU)

Projekt DDM4SME se zaměřuje na rozvoj a uskutečňování interdisciplinárního vzdělávání v oblasti digitalizace, digitálních technologií,s tím související práce s daty a možnosti jejich zpracování. Tato oblast je pro začínající podniky a MSP v Evropě v současné době stále důležitější, protože se prosazuje koncept Data-Driven Management, tedy rozhodování na základě (automatického) zpracování velkého množství dat.
Projekt je založen na inovativním, udržitelném a inkluzivním přístupu. Do projektu jsou zapojeni odborníci s různých oblastí a různých výzkumných prostředí.
Cílem projektu je vytvořit výukové materiály a další podklady pro uskutečnění výukových seminářů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info