Informace o projektu

Transdisciplinary Digital Education in Data-Driven Management: Innovative, Sustainable and Inclusive Approaches to Support StartUps and Small and Medium-Sized Enterprises in Europe (DDM4SME)

Logo poskytovatele
Kód projektu
2020-1-AT01-KA203-078134
Období řešení
11/2020 - 8/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Georg-August-Universität Göttingen
Donau Universität Krems
Kazimieras Simonavicius University (KSU)

Projekt DDM4SME se zaměřuje na rozvoj a uskutečňování interdisciplinárního vzdělávání v oblasti digitalizace, digitálních technologií,s tím související práce s daty a možnosti jejich zpracování. Tato oblast je pro začínající podniky a MSP v Evropě v současné době stále důležitější, protože se prosazuje koncept Data-Driven Management, tedy rozhodování na základě (automatického) zpracování velkého množství dat.
Projekt je založen na inovativním, udržitelném a inkluzivním přístupu. Do projektu jsou zapojeni odborníci s různých oblastí a různých výzkumných prostředí.
Cílem projektu je vytvořit výukové materiály a další podklady pro uskutečnění výukových seminářů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info