Project information
Podpora výzkumu studentů oborů obecná jazykověda (mgr., ph.d.), indoevropeistika (ph.d.), narratologie (ph.d.) a baltistika (mgr.)

Project Identification
MUNI/A/1163/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Podpora studentských vědeckých projektů na Ústavu obecné jazykovědy a baltistiky pro studenty magisterského a doktorského studia (mgr. baltistika a OJ; ph.d. OJ, indoevropeistika, narratologie) pod metodickým vedením zaměstanců pracoviště.

Publications

Total number of publications: 75


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info