Project information

Project information
Specifika pracovní angažovanosti u vybraných profesí v kontextu pandemie COVID-19 (SPA)

Project Identification
MUNI/A/1295/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na pracovní angažovanost v kontextu modelu JD-R a teorie sebedeterminace. Orientování výzkumného zájmu směrem ke kladným stránkám lidského prožívání ve vztahu k práci (pracovní angažovanosti), se nám zvláště nyní jeví jako velmi důležité a přínosné. Výzkum bude mapovat míru angažovanosti v různých oblastech společenské praxe a její souvislost s vybranými psychologickými aspekty. S ohledem na aktuální situaci bude zvláštní pozornost věnována protektivním charakteristikám, které mohou přispívat v době spojené se zvýšenými pracovními nároky k zachování duševního zdraví zaměstnanců působících mimo jiné v exponovaných profesích (např. zdravotní sestry, pedagogové). Cílem projektu je získat komplexnější vhled do dané problematiky a podpořit tvůrčí a výzkumnou činnost studentů psychologie v magisterském a doktorském studijním programu. Výstupy budou publikovány v odborných recenzovaných časopisech, konferenčních sbornících a prezentovány na národní konferencích. Na závěrečném workshopu magisterští a doktorští studenti vystoupí s klíčovými výsledky svých výzkumů.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info