Informace o projektu

Informace o projektu
Specifika pracovní angažovanosti u vybraných profesí v kontextu pandemie COVID-19 (SPA)

Kód projektu
MUNI/A/1295/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se zaměřuje na pracovní angažovanost v kontextu modelu JD-R a teorie sebedeterminace. Orientování výzkumného zájmu směrem ke kladným stránkám lidského prožívání ve vztahu k práci (pracovní angažovanosti), se nám zvláště nyní jeví jako velmi důležité a přínosné. Výzkum bude mapovat míru angažovanosti v různých oblastech společenské praxe a její souvislost s vybranými psychologickými aspekty. S ohledem na aktuální situaci bude zvláštní pozornost věnována protektivním charakteristikám, které mohou přispívat v době spojené se zvýšenými pracovními nároky k zachování duševního zdraví zaměstnanců působících mimo jiné v exponovaných profesích (např. zdravotní sestry, pedagogové). Cílem projektu je získat komplexnější vhled do dané problematiky a podpořit tvůrčí a výzkumnou činnost studentů psychologie v magisterském a doktorském studijním programu. Výstupy budou publikovány v odborných recenzovaných časopisech, konferenčních sbornících a prezentovány na národní konferencích. Na závěrečném workshopu magisterští a doktorští studenti vystoupí s klíčovými výsledky svých výzkumů.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info