Project information

Obraz, text a zvuk v mezikulturní a mezináboženské komunikaci (OTMEKO)

Project Identification
MUNI/A/1495/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Keywords
postcolonialism, cultural history of senses, subaltern studies, otherness, representation

Projekt rozvíjí výzkum v oblasti mezikulturního a mezináboženského kontaktu v různých historicko-kulturních kontextech Evropy a Asie. Projekt metodologicky navazuje na přístupy postkolonialismu a subalterních studií, které obecněji aplikuje na otázky konceptualizace „jiného“, zacházení s (náboženskou) jinakostí a reprezentací „jiného“. Druhou, neméně významnou linii projektu, tvoří bádání v oblasti kulturní historie smyslů a využití smyslové zkušenosti v kontextu různých náboženských tradic a jejich proměn. Prostřednictvím propojení těchto dvou perspektiv bude možné sledovat roli smyslovosti v interkulturním kontaktu a procesu reprezentace „jiného“.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info