Project information
Vyučování a učení na vysokých školách (Vyučování a učení na vysokých školách)

Project Identification
MUNI/A/1467/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je obsahová i metodologická podpora vlastních výzkumných aktivit studentů doktorského studia studijních programů Pedagogika a Andragogika na Ústavu pedagogických věd FF MU. Zastřešujícím tématem pro doktorské výzkumné projekty bude vysokoškolské edukační prostředí a výzvy, kterým v něm jednotliví aktéři v současnosti čelí. Toto zaměření projektu podpoří v českém výzkumu poněkud upozaděnou oblast pedagogického výzkumu, která však je v zahraničí dobře etablována a existuje v ní řada publikačních příležitostí i pro začínající badatele.
Výzkumné aktivity v rámci projektu budou tedy reflektovat procesy učení vysokoškolských studentů, včetně proměn, které jsou spojeny s online vzděláváním způsobeném pandemií. Konkrétně sem spadají témata jako jsou například studijní výsledky, přístupy ke studiu, adaptace na vysokoškolské prostředí atp. Druhá část výzkumných aktivit se bude soustřeďovat na výzvy spojené s vyučováním ve vysokoškolském prostředí, tedy například na metody výuky a způsoby jejich využívání (opět včetně online výuky), na profesní růst vysokošklských učitelů (mentoring, učení na pracovišti, semináře), ale i na institucionální charakteristiky, které tyto procesy ovlivňují.
Obě výzkumné oblasti mají potenciál rozvíjet doktorské studenty metodologicky, jsou publikačně atraktivní, a zároveň mohou přinést významná zjištění pro vysokoškolskou didaktiku a management.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info