Project information

Obec mezi reformací a nacionalismem (Obec)

Project Identification
MUNI/A/1413/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt je součástí podpory začínajících výzkumných pracovníků, doktorandů působících na Historickém ústavu FF MU. Cílem je na jedné straně podpora jejich heuristické práce, na straně druhé prezentace jejich výsledků v rámci obvyklých vědeckých výstupů, tj. příspěvků na konferencích a kolokviích. Z tematického hlediska jde o zkoumání komunit v 16. – 20. století v rámci českých zemí se zaměřením na jejich fungování, správu a identitu. V rámci projektu bude uspořádáno kolokvium na téma „Vesnická obec mezi reformací a nacionalismem“, na kterém kromě několika pozvaných hostů vystoupí také tři členové řešitelského týmu.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info