Informace o projektu

Obec mezi reformací a nacionalismem (Obec)

Kód projektu
MUNI/A/1413/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt je součástí podpory začínajících výzkumných pracovníků, doktorandů působících na Historickém ústavu FF MU. Cílem je na jedné straně podpora jejich heuristické práce, na straně druhé prezentace jejich výsledků v rámci obvyklých vědeckých výstupů, tj. příspěvků na konferencích a kolokviích. Z tematického hlediska jde o zkoumání komunit v 16. – 20. století v rámci českých zemí se zaměřením na jejich fungování, správu a identitu. V rámci projektu bude uspořádáno kolokvium na téma „Vesnická obec mezi reformací a nacionalismem“, na kterém kromě několika pozvaných hostů vystoupí také tři členové řešitelského týmu.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info