Project information

Project information
Infračervená termografie v chirurgii jako metoda pro zobrazení vaskularizace tkáně (TERMOVASK)

Project Identification
MUNI/A/1706/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výstupem projektu a hlavním nosným tématem navrhovaného projektu je vytvoření pracovní termografické skupiny provázáním pracovníků/ postgraduálních studentů klinických pracovišť lékařské fakulty. Cílem je propojení oblasti chirurgie, radiologie a biofyziky s důrazem na nalezení možnosti využití termokamery jako aditivní neinvazivní diagnostické zobrazovací metody doplňující stávající běžně používané zobrazovací a diagnostické metody. Současně bude pokračovat studium použití termokamery v případě prokrvení orgánů trávicí soustavy spolu s pořízením záznamu při vyšetření pacienta podáním látky indocyanové zeleně (ICG). Dle dosavadních zkušeností můžeme velmi přesně určit míru prokrvení tkáně během chirurgického výkonu za použití obou dostupných zobrazovacích metod. Právě provázaní a kombinace těchto metod je zásadní a má značný potenciál pro klinické zákroky.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info