Informace o projektu
Infračervená termografie v chirurgii jako metoda pro zobrazení vaskularizace tkáně (TERMOVASK)

Kód projektu
MUNI/A/1706/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výstupem projektu a hlavním nosným tématem navrhovaného projektu je vytvoření pracovní termografické skupiny provázáním pracovníků/ postgraduálních studentů klinických pracovišť lékařské fakulty. Cílem je propojení oblasti chirurgie, radiologie a biofyziky s důrazem na nalezení možnosti využití termokamery jako aditivní neinvazivní diagnostické zobrazovací metody doplňující stávající běžně používané zobrazovací a diagnostické metody. Současně bude pokračovat studium použití termokamery v případě prokrvení orgánů trávicí soustavy spolu s pořízením záznamu při vyšetření pacienta podáním látky indocyanové zeleně (ICG). Dle dosavadních zkušeností můžeme velmi přesně určit míru prokrvení tkáně během chirurgického výkonu za použití obou dostupných zobrazovacích metod. Právě provázaní a kombinace těchto metod je zásadní a má značný potenciál pro klinické zákroky.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info