Project information
Biomedicínské vědy

Project Identification
MUNI/A/1325/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem tohoto projektu je získávat nové vědecké informace z oblasti biomedicínských věd, které mají potenciál objasňovat podstatu lidských onemocnění. Na výzkumu se budou podílet všechny samostatné a sdílené vědecké týmy Biologického ústavu LF MU, které řeší různá/samostatná výzkumná témata. Klíčovou součástí projektu je zapojení doktorských studentů programu Biomedicínské vědy a pregraduálních studentů Lékařské fakulty, kteří tvoří nedílnou součást všech výzkumných týmů.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info