Project information

Biomedicínské vědy

Cílem tohoto projektu je získávat nové vědecké informace z oblasti biomedicínských věd, které mají potenciál objasňovat podstatu lidských onemocnění. Na výzkumu se budou podílet všechny samostatné a sdílené vědecké týmy Biologického ústavu LF MU, které řeší různá/samostatná výzkumná témata. Klíčovou součástí projektu je zapojení doktorských studentů programu Biomedicínské vědy a pregraduálních studentů Lékařské fakulty, kteří tvoří nedílnou součást všech výzkumných týmů.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info