Project information
Příspěvek [bio]chemických metod při studiu molekulární podstaty vybraných patologických jevů a onemocnění

Project Identification
MUNI/A/1266/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt navazuje na obdobné projekty podobného názvu a obsahu, které byly úspěšně řešeny v letech 2013–2020. Zaměření, cíl i výstupy projektu předpokládají podporu vědecko-výzkumné činnosti tří studentů v postgraduálním programu a dvou studentů v pregraduálním programu, kteří budou aktivně zapojeni do výzkumu probíhajícím na Biochemickém ústavu LF. Společným jmenovatelem celého projektu je příspěvek chemických a biochemických metodik k rozpoznání a objasnění podstaty procesů probíhající na molekulární, buněčné a/nebo tkáňové úrovni.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info