Project information

Performativní formule v epigrafických dokumentech antické středomořské tradice

Investor logo
Project Identification
GA21-06319S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za úkol sestavit korpus řeckých, latinských, hebrejských a aramejských textů obsahujících performativní zaklínací formule, a tyto texty následně přeložit, podrobit strukturální lingvistické analýze, zasadit do dobového náboženského, magického a širšího sociokulturního kontextu, identifikovat kontinuity a divergence jejich použití s ohledem na odlišné regionální a diachronické parametry a srovnat doklady epigrafické povahy s popisem zaklínání a "exorcizmů" v literárních tradicích řecko-římské antiky, křesťanství a židovství. Navzdory mezioborovému rozměru projekt usiluje o metodologicky jasně definované a sjednocující uchopení zkoumaných textů, jež jsou v současnosti dostupné pouze jednotlivě v desítkách specializovaných epigrafických souborů a databází. Překlad a komentář nápisných dokladů povede k jejich širšímu zpřístupnění odborné veřejnosti nejrůznější oborové profilace (filologie, teologie, religionistika, starší dějiny, literatura).

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info