Project information

Project information
Unlocking evolutionary secrets of false flax and its relatives

Investor logo
Project Identification
GA21-03909S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Tribus Camelineae (Brassicaceae, brukvovité) je z vědeckého hlediska nejdůležitejší skupinou brukvovitých rostlin. Několik druhů huseníčků převratným způsobem změnilo experimentální rostlinnou biologii, zatímco lnička (Camelina) je ekonomicky nejvýznamnějším rodem tribu. Vzhledem k rostoucí důležitosti lničky jako olejnaté plodiny, je překvapivě málo známo o struktuře a evoluci genomu lniček. Podobně neprobádané zůstávají genomy druhů nejblíže příbuzných huseníčkům a lničkám. Plánujeme zkoumat vznik, strukturu a evoluci vybraných Camelineae genomů prostřednictvím srovnávacího malování chromosomů, genomového sekvenování a fylogenetické analýzy. Výstupy projektu budou zahrnovat (i) srovnávací cytogenomické mapy, (ii) objasněné rodičovství polyploidních genomů, (iii) robustní fylogenetický strom rodu Camelina, (iv) srovnání neznámých diploidních Camelina genomů na sekvenční a chromosomové úrovni, (v) nové objevy v evoluční historii polyploidního komplexu rodu Camelina, a (vi) struktury genomů potenciálně nových modelových druhů příbuzných huseníčku rolnímu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  2 – Zero hunger Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info