Project information

Unlocking evolutionary secrets of false flax and its relatives

Investor logo
Project Identification
GA21-03909S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Tribus Camelineae (Brassicaceae, brukvovité) je z vědeckého hlediska nejdůležitejší skupinou brukvovitých rostlin. Několik druhů huseníčků převratným způsobem změnilo experimentální rostlinnou biologii, zatímco lnička (Camelina) je ekonomicky nejvýznamnějším rodem tribu. Vzhledem k rostoucí důležitosti lničky jako olejnaté plodiny, je překvapivě málo známo o struktuře a evoluci genomu lniček. Podobně neprobádané zůstávají genomy druhů nejblíže příbuzných huseníčkům a lničkám. Plánujeme zkoumat vznik, strukturu a evoluci vybraných Camelineae genomů prostřednictvím srovnávacího malování chromosomů, genomového sekvenování a fylogenetické analýzy. Výstupy projektu budou zahrnovat (i) srovnávací cytogenomické mapy, (ii) objasněné rodičovství polyploidních genomů, (iii) robustní fylogenetický strom rodu Camelina, (iv) srovnání neznámých diploidních Camelina genomů na sekvenční a chromosomové úrovni, (v) nové objevy v evoluční historii polyploidního komplexu rodu Camelina, a (vi) struktury genomů potenciálně nových modelových druhů příbuzných huseníčku rolnímu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info