Informace o projektu

Odhalení evolučních tajů lničky seté a příbuzných druhů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-03909S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Tribus Camelineae (Brassicaceae, brukvovité) je z vědeckého hlediska nejdůležitejší skupinou brukvovitých rostlin. Několik druhů huseníčků převratným způsobem změnilo experimentální rostlinnou biologii, zatímco lnička (Camelina) je ekonomicky nejvýznamnějším rodem tribu. Vzhledem k rostoucí důležitosti lničky jako olejnaté plodiny, je překvapivě málo známo o struktuře a evoluci genomu lniček. Podobně neprobádané zůstávají genomy druhů nejblíže příbuzných huseníčkům a lničkám. Plánujeme zkoumat vznik, strukturu a evoluci vybraných Camelineae genomů prostřednictvím srovnávacího malování chromosomů, genomového sekvenování a fylogenetické analýzy. Výstupy projektu budou zahrnovat (i) srovnávací cytogenomické mapy, (ii) objasněné rodičovství polyploidních genomů, (iii) robustní fylogenetický strom rodu Camelina, (iv) srovnání neznámých diploidních Camelina genomů na sekvenční a chromosomové úrovni, (v) nové objevy v evoluční historii polyploidního komplexu rodu Camelina, a (vi) struktury genomů potenciálně nových modelových druhů příbuzných huseníčku rolnímu.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info