Project information

Vývoj nástroje Cube

Project Identification
MUNI/33/1727/2020
Project Period
1/2021 - 10/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je rozšířit funkcionalitu existujícího nástroje Cube. Jedná se zařízení pro snímání magnetického pole ve 3D prostoru. Součástí je také plná softwarová výbava pro následné zpracování a vizualizaci získaných dat. Rozšíření funkcionality nástroje zahrnuje vytvoření univerzálního rozhraní pro připojení libovolného senzoru a příslušné úpravy softwaru pro podporu libovolných senzorů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info