Project information
Kulturní dějiny piva

Project Identification
MUNI/A/1407/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt je vytvořen pro pracovní skupinu studentů doktorského studijního programu na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovi univerzity. Jde o snahu plného uplatnění začínajících historiků v rámci samostatné a skupinové práce, částečně pod dohledem zkušených odborníků. Na základě již nabitých zkušeností z vlastní vědecké práce, především při psaní disertačních prací, bude rozvíjena schopnost pracovat v pracovní skupině a dosáhnout výsledků, které lze pokládat za vědecké. Snahou projektu je vytvořit odborný zájem o kulturní dějiny piva a pivovarnictví.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info