Project information

Invarianty a symetrie Levi degenerovaných CR variet (InSyLeD)

Investor logo
Project Identification
GA21-09220S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Analýza a geometrie více komplexních proměnných vedou přirozeně ke studiu hranic
komplexních oblastí. Od doby klasických prací Poincaré, Leviho, Cartana, Cherna, Mosera,
Feffermana, studium invariantů a symetrií Levi nedegenerovaných variet hrálo klíčovou roli ve
vývoji komplexní analýzy a geometrie. Levi degenerované variety poprvé studoval Kohn, což
vedlo také k zásadním aplikacím v algebraické geometrii. Cílem tohoto projektu je vyřešit
Poincarého problém lokální ekvivalence pro několik významných tříd Levi degenerovaných
variet. Dosáhneme toho navázáním na následující nedávné významné výsledky členů
řešitelského týmu. Navrhovatel se spolupracovníky zobecnili Chern-Moserovu teorii z kvadratických na polynomiální modely. Navrhovatel spolu s členem týmu I. Kossovskiym
rozšířili přístup založený na Catlinově multitypu na velmi zajímavou třídu uniformně
degenerovaných variet. Kossovskiy spolu se spolupracovníky obdrželi klasifikaci variet
nekonečného Bloom-Grahamova typu v C^2, využitím jím zavedeného nového dynamického
přístupu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info