Project information

Project information
Vymezování relevantního trhu v železniční dopravě

Project Identification
MUNI/A/1165/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem tohoto projektu je identifikovat nedostatky současné obecné metodologie stanovené Evropskou komisí při vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy a navrhnout, jakým způsobem by se specifika tohoto odvětví měla při vymezování relevantního trhu zohlednit. Odvětví železniční dopravy totiž oproti některým jiným odvětvím vykazuje řadu specifik, která do značné míry komplikují možnost využití obecné metodologie stanovené Evropskou komisí a v některých případech ji dokonce neumožňují vůbec použít. Mezi tato specifika řadíme zejména cenovou diskriminace, existenci sítě dopravních cest a tzv. „essential facilities“ a s tím souvisejících bariér vstupu do odvětví, úspor z rozsahu, nákladovou strukturu dopravců a veřejné dotace.

V rámci svého předchozího projektu specifického výzkumu (kód MUNI/A/1106/2019) jsem navázal spolupráci s doktorandem prestižního institutu The German Institute for Economic Research, který nově působí i v Evropské komisi. Mimo spolupráce na výše uvedeném projektu jsem jej (a i některé další osobnosti soutěžního práva a ekonomie) zapojil do výuky předmětu MPE_SOE2 Soutěžní ekonomie 2. Rád bych pak díky předloženému projektu tuto spolupráci prohloubil a pokud tomu situace dovolí, tak vycestoval na konference pořádané The German Institute for Economic Research, a Evropskou komisí (viz přehled výstupů projektu). Dále bych se také díky tomuto projektu chtěl zúčastnit prestižní letní školy pořádané Graduate School of Economics v Barceloně.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info