Informace o projektu

Informace o projektu
Vymezování relevantního trhu v železniční dopravě

Kód projektu
MUNI/A/1165/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cílem tohoto projektu je identifikovat nedostatky současné obecné metodologie stanovené Evropskou komisí při vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy a navrhnout, jakým způsobem by se specifika tohoto odvětví měla při vymezování relevantního trhu zohlednit. Odvětví železniční dopravy totiž oproti některým jiným odvětvím vykazuje řadu specifik, která do značné míry komplikují možnost využití obecné metodologie stanovené Evropskou komisí a v některých případech ji dokonce neumožňují vůbec použít. Mezi tato specifika řadíme zejména cenovou diskriminace, existenci sítě dopravních cest a tzv. „essential facilities“ a s tím souvisejících bariér vstupu do odvětví, úspor z rozsahu, nákladovou strukturu dopravců a veřejné dotace.

V rámci svého předchozího projektu specifického výzkumu (kód MUNI/A/1106/2019) jsem navázal spolupráci s doktorandem prestižního institutu The German Institute for Economic Research, který nově působí i v Evropské komisi. Mimo spolupráce na výše uvedeném projektu jsem jej (a i některé další osobnosti soutěžního práva a ekonomie) zapojil do výuky předmětu MPE_SOE2 Soutěžní ekonomie 2. Rád bych pak díky předloženému projektu tuto spolupráci prohloubil a pokud tomu situace dovolí, tak vycestoval na konference pořádané The German Institute for Economic Research, a Evropskou komisí (viz přehled výstupů projektu). Dále bych se také díky tomuto projektu chtěl zúčastnit prestižní letní školy pořádané Graduate School of Economics v Barceloně.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info