Project information
A means to the ends - analysis of telomere function and dynamics in plant meiosis

Project Identification
GC21-25163J
Project Period
7/2021 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hamburg

Rekombinace meiotických chromozómů a jejich segregace představují hlavní zdroj genetické diverzity eukaryotických organizmů. Bezchybná segregace homologních chromozómů vyžaduje jejich spárování a synapsi v meiotické profázi I. Telomery jsou pro párování chromozomů velice důležité. Formují tzv. „telomere bouquet“, což usnadňuje rychlé přeskupování chromozomů a jejich párování. O tomto procesu se ví u rostlin jenom velice málo. V této žádosti hodláme spojit naše komplementární znalosti v oblasti telomér a zobrazování rostlinné meiózy za účelem detailního popisu chování telomér v průběhu meiózy u huseníčku rolního. Za tímto účelem vytvoříme linie, které budou mít naznačené telomery fluoreskujícím proteinem. Dále pak provedeme funkční analýzu meiózy u rostlin, které mají abnormálně krátké teloméry. Záměrem tohoto projektu je také nalezení rostlinných proteinů, které jsou součástí telomerového chromatinu. To je důležitým předpokladem pro pochopení molekulárních mechanizmů umožňujících párování chromozomů u rostlin.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  2 – Zero hunger

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info