Project information

DIANA panel for testing of selectivity of inhibitors of clinically relevant protein kinases and its application in the drug discovery market. Preclinical development of new inhibitors of CDK11 - key enzyme for growth of cancer cells.

Project Identification
FW03010138
Project Period
1/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
DIANA Biotechnologies, s.r.o.

Projekt má dva hlavní cíle:
1) Vyvinout metodu založenou na technologii DIANA pro měření afinity a selektivity inhibitorů CDK a dalších klinicky relevantních kináz.
2) Nalézt nové selektivní inhibitory CDK11 a provést jejich preklinický vývoj s ohledem na jejich potenciál pro léčbu onkologických indikací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info