Project information
Psychologické procesy utváření sociálních postojů a kompetencí

Project Identification
MUNI/A/1487/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt si klade za cíl zkoumat psychologické procesy, které se podílejí na utváření postojů a kompetencí v oblasti občanství, školy a zaměstnání. Za tímto účelem bude provedena analýza dat sebraných v rámci vybraných výzkumných projektů realizovaných či spolurealizovaných v minulých letech na pracovišti IVDMR FSS MU. Využitu budou tematicky relevantní části dat, které doposud nebyly analyzovány. Výstupem projektu budou empirické studie vycházející z těchto analýz.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info