Informace o projektu

Psychologické procesy utváření sociálních postojů a kompetencí

Kód projektu
MUNI/A/1487/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt si klade za cíl zkoumat psychologické procesy, které se podílejí na utváření postojů a kompetencí v oblasti občanství, školy a zaměstnání. Za tímto účelem bude provedena analýza dat sebraných v rámci vybraných výzkumných projektů realizovaných či spolurealizovaných v minulých letech na pracovišti IVDMR FSS MU. Využitu budou tematicky relevantní části dat, které doposud nebyly analyzovány. Výstupem projektu budou empirické studie vycházející z těchto analýz.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info