Project information

Udržitelná a spravedlivější společnost: přístupy humanitních a sociálních věd (UDASPOL)

Project Identification
MUNI/A/1377/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt podporuje spolupráci doktorandů s akademiky Katedry environmentálních studií FSS MU a odborníky z dalších výzkumných institucí (vč. zahraničních). Podporuje také samostatnou odbornou práci studentů, posiluje inter- a trans-disciplinární přístupy ke zkoumání environmentálních problémů a jejich sociálních souvislostí. Široké téma udržitelné a spravedlivější společnosti je zkoumáno zejména optikou humanitních věd (historie, estetika, etika, teorie a dějiny umění) a sociálních věd (sociologie, psychologie, pedagogika, politická ekologie, ekologická ekonomie).

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info