Project information

Faktory ovlivňující pracovní výkon 2021

Project Identification
MUNI/A/1290/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na předchozí výzkumy zaměřené na vztah mezi pracovním výkonem a různými charakteristikami, které ho ovlivňují. Je tvořen čtyřmi studiemi. První se věnuje psychologickému kapitálu. Druhá vlivu pracovní angažovanosti na vztah mezi gamifikací a pracovním výkonem. Třetí a čtvrtá faktorům, které ovlivňují odpoutání se od práce.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info