Project information
Loajalita a zájmové konflikty v obchodní korporaci (LZKOK)

Project Identification
MUNI/A/1663/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt je zaměřen na otázky spojené s loajalitou a zájmovými konflikty v obchodní korporaci. Do rozsahu jeho zaměření spadá problematika standardu povinnosti loajality jednotlivých korporátních aktérů (společníků, členů volených orgánů), jakož i stěžejní otázka vymezení zájmu obchodní korporace, jako nutného předpokladu posouzení existence zájmového konfliktu a jeho řešení.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info