Project information

Legalita a legitimita - analýza vztahu v Čínské lidové republice

Project Identification
MUNI/A/1681/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt je zaměřen na vztah mezi legalitou a legitimitou v pojetí Čínské lidové republiky. Čínská jurisprudence není v otázce tohoto vztahu jednotná. Během posledních let podnikla ČLR četné kroky, u kterých se (ne)dostatek legitimity stal předmětem diskuzí, i když splňují požadavky legality dle právního řádu ČLR - ústavní změny, porušování základních lidských práv a svobod, porušování mezinárodních smluv. Cílem projektu je teoreticky a prakicky prozkoumat tento vztah, a to jak z čínského, tak "západního" pohledu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info