Informace o projektu

Informace o projektu
Legalita a legitimita - analýza vztahu v Čínské lidové republice

Kód projektu
MUNI/A/1681/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na vztah mezi legalitou a legitimitou v pojetí Čínské lidové republiky. Čínská jurisprudence není v otázce tohoto vztahu jednotná. Během posledních let podnikla ČLR četné kroky, u kterých se (ne)dostatek legitimity stal předmětem diskuzí, i když splňují požadavky legality dle právního řádu ČLR - ústavní změny, porušování základních lidských práv a svobod, porušování mezinárodních smluv. Cílem projektu je teoreticky a prakicky prozkoumat tento vztah, a to jak z čínského, tak "západního" pohledu.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info