Project information

Vágnost v právu

Project Identification
MUNI/A/1590/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

S právem si obvykle spojujeme požadavky předvídatelnosti a právní jistoty. Zároveň je právo komunikováno jazykem, který obsahuje vágní pojmy charakteristické tím, že pro určité případy nelze bez dalšího rozhodnout, zda mají být pod takový pojem subsumovány, či nikoli. Vzniká proto otázka, jak takové případy právně posoudit, respektive zda jazyková vágnost způsobuje vágnost práva. Cílem projektu je objasnit povahu a příčiny jazykové vágnosti spolu s jejími důsledky pro fungování práva, jakož i zkoumat implikace určitých teorií vágnosti pro teorii práva.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info