Project information

Opatření kohezní politiky proti koronaviru (OKPPK)

Project Identification
MUNI/A/1531/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Pandemie koronaviru negativně ovlivnila veřejné finance v členských státech Evropské unie. Tento projekt se proto zabývá vysoce aktuální problematikou a zkoumá reakci politiky soudržnosti EU na krizi. Zvolené téma má interdisciplinární přesah a je nutné k němu přistupovat jak z pohledu práva, tak ekonomie. Cílem projektu je posouzení právních a ekonomických dopadů opatření kohezní politiky proti koronaviru na místní a regionální úrovni, neboť města a regiony jsou příjemci finanční podpory z fondů EU a zároveň se v boji s pandemií ocitly tzv. v první linii. Mezi dílčí cíle patří zhodnocení efektivnosti těchto opatření a možných požadavků na změnu právní úpravy do budoucna.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info