Project information

Reformy majetkových daní (Remad)

Project Identification
MUNI/A/1511/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Řešitelé si v rámci projektu především kladou za cíl definovat teoretické aspekty reforem majetkových daní se zaměřením na daně pravidelné, transferové i další daně sensu lato a analyzovat tak základní aspekty vývoje těchto daňových reforem na našem území. Jelikož jsou daně a jejich současný vývoj neefektivně regulovány s ohledem na rychlý ekonomický rozvoj, politické aspekty a změny v současné krizové situaci, je potřeba tuto úpravu zefektivnit a upravit natolik, aby odpovídala úrovni současně navrhovaným či prováděným změnám. Součástí bude také naznačení možných změn de lege ferenda v dané oblasti na území České republiky, týkající se daní majetkových sensu lato. Jelikož tuzemská literatura v dané výseči práva absentuje, budou řešitelé k takto ambiciózně formulovaným cílům čerpat informace z odborných publikací zahraničních včetně informací čerpaných na zahraničních odborných fórech.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info