Project information

Vývoj asymetrické organokatalytické syntézy trihalogenmethylkarbinolů

Project Identification
MUNI/A/1510/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Předkládaný projekt je zaměřen na vývoj metodiky enantioselektivní organokatalyzované Friedelovy–Craftsovy reakce fenolů s trihalogenacetaldehydy. Vznikajícími produkty budou chirální neracemické aryl-trihalogenmethylkarbinoly, které mohou sloužit jako synthony pro syntézu opticky čistých biologicky aktivních látek. Projekt bude sestávat z nalezení nejvhodnější struktury organokatalyzátoru, optimalizace reakčních podmínek vedoucí ke zvýšení enantioselektivity a aktivity katalyzátoru, dále ze samotné syntézy opticky obohacených aryl-trihalogenmethylkarbinolů a předběžné mechanistické studie. V konečné fázi projektu budeme aplikovat nalezenou metodiku na syntézu vybrané biologicky aktivní látky a/nebo tzv. pozdní („late-stage“) funkcionalizaci komplexní biologicky aktivní molekuly.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info