Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj asymetrické organokatalytické syntézy trihalogenmethylkarbinolů

Kód projektu
MUNI/A/1510/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Předkládaný projekt je zaměřen na vývoj metodiky enantioselektivní organokatalyzované Friedelovy–Craftsovy reakce fenolů s trihalogenacetaldehydy. Vznikajícími produkty budou chirální neracemické aryl-trihalogenmethylkarbinoly, které mohou sloužit jako synthony pro syntézu opticky čistých biologicky aktivních látek. Projekt bude sestávat z nalezení nejvhodnější struktury organokatalyzátoru, optimalizace reakčních podmínek vedoucí ke zvýšení enantioselektivity a aktivity katalyzátoru, dále ze samotné syntézy opticky obohacených aryl-trihalogenmethylkarbinolů a předběžné mechanistické studie. V konečné fázi projektu budeme aplikovat nalezenou metodiku na syntézu vybrané biologicky aktivní látky a/nebo tzv. pozdní („late-stage“) funkcionalizaci komplexní biologicky aktivní molekuly.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info