Project information
Izolace sekundárních metabolitů s potenciální biologickou aktivitou z rostlinných zdrojů (Izolace sekundárních metabolitů)

Project Identification
MUNI/A/1688/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Rostlinné látky představují různorodou třídu metabolitů s vysokým dietním a/nebo terapeutickým významem. Z hlediska nově zaváděných terapeutik přírodní látky a jejich deriváty představují za posledních 20 let okolo 30% z celkového počtu nových léčiv. V rámci výzkumu FaF MU se studenti a pracovníci Ústavu přírodních léčiv zabývají studiem vybraných rostlin a jejich obsahových látek, a tyto látky se snaží z rostlin izolovat, purifikovat, identifikovat a poté otestovat jejich biologickou aktivitu – například antiflogistickou, antibakteriální či antioxidační. V poslední době je také popisována jejich významná interakce přírodních látek s trávicím traktem, kde vykazují antiradikálový účinek, chrání sliznici, regulují sekreci hlenu, zlepšují buněčnou signalizaci epitelu a modulují střevní mikroflóru. Bylo dokázáno, že vybrané rostlinné fenoly mohou ovlivňovat aktivitu celé řady enzymů. Prenylované fenolické sloučeniny jsou jedinečnou třídou rostlinných sekundárních metabolitů, a jsou rozděleny do několika skupin podle fenolové skupiny. Jejich biologická aktivita je spojovaná např. s inhibicí COX, LOX, iNOS, a také s inhibicí acetylcholinesterázy.
Přírodní látky ze skupiny fenolů, resp. prenylovaných fenolů tak po základním ověření aktivity lze buď přímo použít pro vývoj nového léčiva, nebo také jako předlohu pro syntézu účinnějších polosyntetických derivátů. V rámci projektu provedeme takový základní výzkum, získáme přírodní látky a ověříme jejich biologickou aktivitu.
V rámci jednotlivých výzkumných témat budou studenti pod vedením školitelů fytochemicky analyzovat vybraný rostlinný materiál, tento materiál extrahovat a následně izolovat a identifikovat přítomné sekundární metabolity. Pro fytochemickou analýzu a izolaci látek budou využity Amorpha fruticosa L. (Fabaceae), Porophyllum ruderale, Plectranthus caninus Roth a Plectranthus montanus Benth, Ecklonia radiata, Paulownia tomentosa, Sceletium tortuosum, Muscari racemosum, Morus alba, Maclura pomifera, Arctium spp., a Broussonetia papyrifera. Po identifikaci a získání dostatečného množství těchto látek budou dále testovat biologickou aktivitu se zaměřením na enzymy spojené se zánětem, hojením ran, diabetem, a dále také antibakteriální účinky. Jednotlivá výzkumná témata budou podpořena z dalších zdrojů ústavu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info