Project information

Studentská vědecká konference PHARM MUNI 2021

Project Identification
MUNI/B/1641/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Cílem projektu je zorganizovat Studentskou vědeckou konferenci PHARM MUNI 2021, která by navázala na dlouholetou tradici předchozích ročníků studentských vědeckých konferencí pořádaných Farmaceutickou fakultou VFU Brno společně s Unií studentů farmacie (24. dubna 2019 se uskutečnil již její XXIV. ročník). Konference se budou moci aktivně účastnit nejen studenti Farmaceutické fakulty, ale i studenti Lékařské fakulty MU, Přírodovědecké fakulty MU a CEITEC s příspěvky zaměřenými na výzkum v oblasti farmacie. Očekávaným přínosem je propojení pregraduálních a postgraduálních studentů biomedicínských oborů na MU v oblasti vědeckých a výzkumných témat farmaceutických oborů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info