Project information

Parkour koncept pro zdravé stárnutí (Parkour)

Project Identification
MUNI/A/1426/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Žijeme v době stárnutí populace, což přirozeně přináší zvýšený zájem výzkumníků o projekty zaměřené na zlepšení kvality života seniorů. Jedním z limitujících faktorů kvality života je strach z pádů a samotné pády, které mnohdy způsobují fatální následky jak pro samotné seniory, tak pro celý ekonomický systém.

Cílem projektu je ověření Parkour konceptu pro zdravé stárnutí v kontextu prevence pádů, Seniorský Parkour předpokládá edukaci seniorů v oblasti překonávání překážek.

Výzkumníci chtějí sledovat vliv programu na vybrané parametry úzce související se schopnostmi potřebnými u běžných denních aktivit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info