Project information
Monitoring of match load in Czech elite female football (MONPAWS)

Project Identification
MUNI/A/1537/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je zaměřen na sledování pohybového zatížení dívek a žen v elitních fotbalových soutěžích v České republice prostřednictvím moderních technologií, které dokážou s velkou přesností monitorovat pohyb hráče po hřišti. Celková překonaná vzdálenost, vzdálenost naběhaná ve vysokých intenzitách, počet akcelerací a decelerací, a další parametry, které lze pomocí GPS technologií získat, patří mezi zásadní ukazatele externího zatížení hráčů a hráček fotbalu. Zatímco taková data o pohybovém zatížení v elitním mužském fotbalu lze dohledat poměrně snadno, ženský fotbal stojí v tomto ohledu stranou. Kvantifikace zatížení v ženském fotbalu tak umožní identifikovat pohybové nároky dané kompetitivní aktivity. Stanovení pohybových nároků ženského a dívčího fotbalu je také nezbytné pro optimalizaci individuálního vývoje hráček i pro aplikaci specifického tréninkového zatížení v jednotlivých kategoriích.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info