Informace o projektu

Informace o projektu
Monitorování pohybového zatížení dívek a žen v elitních fotbalových soutěžích ČR (MONPAWS)

Kód projektu
MUNI/A/1537/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřen na sledování pohybového zatížení dívek a žen v elitních fotbalových soutěžích v České republice prostřednictvím moderních technologií, které dokážou s velkou přesností monitorovat pohyb hráče po hřišti. Celková překonaná vzdálenost, vzdálenost naběhaná ve vysokých intenzitách, počet akcelerací a decelerací, a další parametry, které lze pomocí GPS technologií získat, patří mezi zásadní ukazatele externího zatížení hráčů a hráček fotbalu. Zatímco taková data o pohybovém zatížení v elitním mužském fotbalu lze dohledat poměrně snadno, ženský fotbal stojí v tomto ohledu stranou. Kvantifikace zatížení v ženském fotbalu tak umožní identifikovat pohybové nároky dané kompetitivní aktivity. Stanovení pohybových nároků ženského a dívčího fotbalu je také nezbytné pro optimalizaci individuálního vývoje hráček i pro aplikaci specifického tréninkového zatížení v jednotlivých kategoriích.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info